DEZYNFEKCJA · SKUTECZNOŚĆ · BEZPIECZEŃSTWO

Artykuły

W nowoczesnej hodowli zwierząt utrzymywanie stałej higieny i wysoki stan zdrowotności stada ma zasadnicze znaczenie dla opłacalnej produkcji bezpiecznego i zdrowego mięsa, jaj i mleka. Powinno się to odbywać w środowisku uwzględniającym komfort i dobrostan zwierząt. 

NIKOGO Z NAS NIE TRZEBA PRZEKONYWAĆ, ŻE ZDECYDOWANIE LEPIEJ JEST ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ. ODNOSI SIĘ TO W DUŻYM STOPNIU RÓWNIEŻ DO NASZYCH HODOWLI. CZĘSTO STRATY ZWIĄZANE Z INFEKCJAMI, CHOROBAMI I ICH EFEKTAMI SĄ WIELOWYMIAROWE. CODZIENNIE NALEŻY WIĘC DOKŁADAĆ STARAŃ, ABY UNIKNĄĆ CHORÓB W STADZIE.