DEZYNFEKCJA · SKUTECZNOŚĆ · BEZPIECZEŃSTWO

Zakłady produkcji pasz

Lubisan jest nowoczesnym preparatem w postaci proszku, stosowanym do dezynfekcji urządzeń związanych z produkcją i składowaniem oraz transportem pasz.

Sposób użycia: 

Dezynfekcji urządzeń produkujących pasze dokonujemy przepuszczając przez całą linię produkcyjną począwszy od kosza przyjęciowego, poprzez wszystkie przenośniki, małe zbiorniki do mieszalnika, 1 tonę ziarna, śruty zbożowej, a najlepiej otrąb pszennych zmieszanych minimum w proporcjach następujących: jeżeli mamy zasyp 500kg to mieszanki dezynfekującej powinno być 25%, czyli w tym wypadku 125kg.

Każda mieszanka dezynfekująca powinna zawierać 30% LUBISANU oraz 70% ziarna, śruty zbożowej lub otrąb pszennych. Dla lepszego wypełnienia przenośników zaleca się 2-3 ton takiej mieszaniny. Stosowanie preparatu sypkiego LUBISAN w kilku tonach mieszaniny zwiększa w istotny sposób szansę na dezynfekcję górnych poziomów przenośników i ich pokryw od strony wewnętrznej. Przesypujący się luźno środek dotrze również do trudno dostępnych miejsc np. w linii przenośników kubełkowych, tzw. stopach czy na dnie silosów.

Dla zwiększenia skuteczności dezynfekcji i lepszej penetracji LUBISANU konieczne jest wcześniejsze oczyszczenie powierzchni z warstwy kurzu, złogów surowca lub paszy. Użyta mieszanina (np. otręby + LUBISAN) może być utylizowana zgodnie z przepisami lub wykorzystana do produkcji pasz po uprzednim jej rozcieńczeniu. Ze względu na nieszkodliwość i brak limitu udziału LUBISANU w paszy może być go nawet do 12kg na tonę (np. dla świń ). Wyjątek stanowi tu pasza dla kur niosek.

Przy dezynfekcji silosów dezynfekujemy je w ten sposób, że do węża paszowozu wsypujemy 2kg LUBISANU i tłoczymy sprężonym powietrzem do silosu, a potem tłoczymy paszę. Do dezynfekcji paszowozów od 0,5kg - 2kg LUBISANU na każdy paszowóz.