DEZYNFEKCJA · SKUTECZNOŚĆ · BEZPIECZEŃSTWO

Fermy Drobiu

LUBISAN posiada silne właściwości bakterio-, wiruso-, i grzybobójcze, przez co zmniejsza ryzyko występowania kolibakteriozy, salmonelozy i aspergilozy na fermach zarodowych i towarowych. Poprzez ograniczanie uwalniania się amoniaku z mocznika zawartego w odchodach ptaków, poprawia warunki w miejscu przebywania zwierząt, dzięki czemu ptaki nie chorują i lepiej przyrastają. Dbanie o prawidłowe warunki higieniczne w miejscu przechowywania ptaków zapobiega chorobom mokrej ściółki, rozwojowi insektów
i groźnych pasożytów, biegunkom piskląt, pomorowi rzekomemu, grypie ptaków, a także zmniejsza zachorowalność na choroby dróg oddechowych. Produkt osusza podłoże w związku z tym nie potrzeba ogrzewać pomieszczeń oraz zmniejsza się zużycie ściółki.

Sposób użycia: 

LUBISAN nanosi się na dezynfekowaną powierzchnię lub ściółkę przez równomierne posypywanie w dawce 50-100g/m2. W hodowli ściółkowej przed położeniem ściółki zaleca się stosowanie dawki maksymalnej - 100g/m2, a w kolejnych zabiegach w obecności zwierząt - 50g/m2. Pierwsza dawka powinna być zastosowana przed wprowadzeniem ptaków, a później raz w tygodniu - 50g/m2. W momencie pojawienia się objawów chorobowych korzystne jest dodatkowe zaaplikowanie LUBISANU w miejscach gdzie podaje się paszę i wodę.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUBISANU: 

• zapobieganie chorobom poprzez właściwości bakterio-, wiruso- i grzybobójcze,
• zmniejszenie upadków w szczególnie niebezpiecznych okresach życia ptaków,
• zdolność do absorpcji wilgoci (osuszanie podłoża),
• ograniczenie uwalniania się do atmosfery amoniaku i siarkowodoru,
• zwiększenie witalności stada,
• lepsze wykorzystanie paszy i większe przyrosty wagowe,
• zmniejszenie ilości owadów w miejscu pobytu ptaków,
• bezpieczeństwo - można go stosować w obecności zwierząt,