DEZYNFEKCJA · SKUTECZNOŚĆ · BEZPIECZEŃSTWO

Hodowla bydła.

LUBISAN poprzez działanie bakterio-, wiruso- oraz grzybobójcze polepsza w sposób zdecydowany dobrostan bydła, zmniejszając zachorowalność zwierząt. Dzięki właściwościom dezynfekującym redukuje wydzielanie szkodliwych gazów (amoniak, siarkowodór, metan), przez co oczyszcza powietrze w oborze oraz podnosi wartość nawozową gnojowicy i obornika. LUBISAN w doskonały sposób aprobuje wilgoć, dzięki czemu osusza legowiska zwierząt i ogranicza występowanie chorób skórnych kończyn i biegunek u bydła. Poprawia zdrowotność wymienia oraz jakość mleka zmniejszając ilość komórek somatycznych w mleku. Poprawia twardość rogu i zmniejsza występowanie chorób racic, m.in. zanokcicę, a także obniża zachorowalność cieląt na choroby płucno-jelitowe.

Sposób użycia: 

Stosować 100-200g preparatu dziennie dla jednej krowy rozsypując na legowisko, szczególnie pod wymieniem. Brzuszne zawieszenie narządu, jego niewielka odległość od posadzki oraz ciągłe narażenie powierzchni wymienia na zanieczyszczenie odchodami, wymagają szczególnych zasad ostrożności i ochrony przed zakażeniem. Osiąga się to przede wszystkim przez dbałość o czystość ściółki i otoczenia. LUBISAN powinno się stosować w zawilgoconych miejscach obory, jak również w kojcachporodowych, na głęboką ściółkę, wokół mat i w kojcach dla cieląt w dawce 50g/m2. W garści dorosłej osoby mieści się około 50g preparatu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUBISANU: 

• zmniejszenie ilość bakterii, wirusów i grzybów w oborze ogranicza występowanie chorób u bydła,
• ograniczenie nadmiaru wilgoci zapobiega chorobom kopyt i racic,
• ochrona legowisk zwierząt przed infekcją, dzięki czemu zmniejsza się ilość komórek somatycznych w mleku oraz zachorowalność
  na zapalenie wymienia,
• poprawia samopoczucie zwierząt,
• wzrost wartości nawozowej gnojowicy i obornika,
• zmniejszenie do minimum obecności larw much i innych owadów,
• bezpieczeństwo - można go stosować w obecności zwierząt,