DEZYNFEKCJA · SKUTECZNOŚĆ · BEZPIECZEŃSTWO

Hodowla królików i szynszyli

LUBISAN utrzymuje należytą czystość i higienę w klatkach królików oraz szynszyli, dzięki czemu ogranicza do minimum zagrożenie występowania inwazji pasożytów, bakterii i grzybów. Osuszając podłoże, eliminuje wilgoć i niebezpieczne dla hodowli larwy much, komarów, meszek oraz innych owadów. Chroni zwierzęta przed chorobami wynikającymi z niewłaściwych warunków mikroklimatycznych, m. in. zatruciami pokarmowymi, zapaleniem spojówek, myksomatozą, czy pasterelozą.

Sposób użycia: 

Lubisan nanosi się na dezynfekowaną powierzchnię po uprzednim oczyszczeniu mechanicznym lub bezpośrednio na ściółkę przez równomierne posypywanie w dawce 50/m2 na klatki. W hodowli ściółkowej przed położeniem ściółki zaleca się stosowanie dawki maksymalnej 100g/m2, a w kolejnych zabiegach w obecności zwierząt - 50g/m2. Na regał bezściółkowy również sypiemy bezpośrednio na folię. Pierwsza dawka powinna być zastosowana przed wprowadzeniem królików. Preparat należy stosować przez trzy kolejne dni, a następnie profilaktycznie raz w tygodniu.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUBISANU: 

• zapobieganie chorobom poprzez właściwości bakterio-, wiruso- i grzybobójcze,
• wchłanianie wilgoci,
• zmniejszenie zużycia ściółki,
• ograniczenie uwalniania się do atmosfery amoniaku i siarkowodoru,
• neutralizacja nieprzyjemnych zapachów,
• lepsze wykorzystanie paszy i lepsze przyrosty,
• poprawa struktury sierści,
• zmniejszenie ilości owadów w miejscu pobytu zwierząt,
• bezpieczeństwo - można go stosować w obecności zwierząt,