DEZYNFEKCJA · SKUTECZNOŚĆ · BEZPIECZEŃSTWO

Hodowla trzody chlewnej

LUBISAN jest środkiem dezynfekcyjnym i sanityzującym, który wpływa na prawidłowy rozwój trzody chlewnej. Środek ten w zalecanych dawkach jest nietoksyczny, dlatego może być stosowany w obecności zwierząt. Pozwala na wcześniejsze odsadzenie prosiąt od maciory. LUBISAN zdecydowanie przeciwdziała rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych i wpływa korzystnie na zdrowie zwierząt umożliwiając im prawidłowy wzrost i przyrosty.
Skuteczna i bezpieczna dezynfekcja chlewni dla hodowców trzody chlewnej.

Sposób użycia: 

Preparat nanosi się na dezynfekowaną powierzchnię lub ściółkę w dawce 50-100g/m2 przez równomierne posypywanie. W hodowli ściółkowej zaleca się przed położeniem ściółki zastosować dawkę maksymalną-100g/m2, a w kolejnych zabiegach już w obecności zwierząt 50g/m2 raz w tygodniu. Garść dorosłego człowieka zawiera
ok 40-50g tego preparatu. W przypadku zagrożenia chorobowego zaleca się zastosowanie Lubisanu w całym kojcu, a szczególnie przy korytach i poidłach. Przy wystąpieniu biegunek lub dyzenterii kojec czyścimy i przesypujemy Lubisanem raz dziennie. Po ustąpieniu objawów chorobowych przesypujemy kojec jeden raz w tygodniu. LUBISAN nie wymaga okresu karencji.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA LUBISANU: 

• zwiększenie przyrostów wagowych i lepsze wykorzystanie paszy,
• zapobieganie chorobom mokrej ściółki, dyzenterii, biegunkom tła alimentarnego,
• zmniejszenie ilości zachorowań na choroby dróg oddechowych, streptokokozę, różycę, świerzb i inne,
• zwiększenie zdrowotności stada  i obniżenie śmiertelności zwierząt,
• zmniejszenie ilości szkodliwych gazów (amoniak, siarkowodór) w chlewni,
• eliminacja wilgoci w legowiskach dla zwierząt i zmniejszenie zużycia ściółki,
• poprawa jakości mięsa,
• obniżenie kosztów usług weterynaryjnych i zmniejszenie zużycia antybiotyków,